En elevcentreret mikroskole

’’At kunne forberede eleverne til den uforudsigelige og konstant foranderlige fremtid de står overfor. At skabe fremtidens ledere, aktivister og sociale entreprenør gennem innovativ, relevant og kreativ læring.’’


- Formålet med Iværksætter-Akademiet for Børn og Unge

Vores undervisning


Undervisningen på IVA er struktureret i ånden af entreprenørskab og i en balancegang mellem iværksætteri, hverdagen, samfundet, mennesket, familien og fordybelse.

 

Alt sammen igennem en tilgang som er relevant, motiverende, virkelighedsnært, i tæt samarbejde med omkringliggende netværk og ressourcer. 


Undervisningen på IVA er elevcentreret og projektbaseret med en didaktisk tilgang der hedder ''livslang læring'' ikke kun for eleverne men også for alle involveret i IVA - hvilket betyder at arbejde og tiltag bliver afprøvet, evalueret og revurderet i overensstemmelse med nyeste forskning inden for det pædagogiske og didaktiske. 

På den måde er IVA, underviserne og eleverne i samspil med netop den uforudsigelige og konstant foranderlige fremtid som vi alle står midt i og overfor.


Vores undervisning bygger på tre punkter:

 

 1. Den personlige undervisning, 
  • handler om at få så meget af elevens interesser og passioner med i læringen. 
 2. projektbaseret undervisning og 
  • handler om at eleven arbejder aktivt, i bevægelse og dynamisk, alene eller i grupper.
 3. undervisning i læringszoner. 
  • handler om at eleven ikke sidder på en stol sammen med 20 andre elever, men i stedet går fra zone til zone, for at løse den opgave eleven har fået for. 

IVAs Zoneopbygning


IVA er bygget op omkring 5 zoner: 


 1. Undersøgelse
 2. Udvikling
 3. Produktion
 4. Præsentation 
 5. Feedback

 

Derfor er skolen klasserum indrettet som værkstedsrum, hvor eleven kan gå fra en ide til produktion. Hvor eleven kan filme, redigere, bygge, male, læse, skrive, udforske, arbejde i grupper eller sidde alene og arbejde. Vores mål vil være at gøre eleverne klar til den rigtige verden, og at de opnår en vis ekspertise indenfor et bestemt område de trives i. Så de på sigt bliver eksperter indenfor deres specifikke felt. Vi ønsker at skabe fremtidens ledere og sociale entreprenør, som bidrager aktiv til samfundet.


Eleven

På ”IVA er det ikke læreren, men den studerende der er i centrum. Hver elev har sit eget læringshold, som ikke kun omfatter underviseren, men også hans forældre, eksterne mentorer og jævnaldrende, som åbner flere døre for læringsveje. Læringsgruppen hjælper den studerende med at opdage og udvikle sine talenter og lidenskaber og forbinder ham med rigtige erhverv, professionelle og mentorer.

Ingen karakter 

Hos os tror vi på, at karakterer ikke er den bedste måde at måle elevers præstationer på. Derfor giver vi ingen karakterer, da vi mener, at dette ikke fremmer en sund læringskultur.


Forskning viser, at karakterer kan have negative konsekvenser for elevernes motivation og selvopfattelse. Når elever kun fokuserer på at opnå en bestemt karakter, kan det begrænse deres interesse for læring og forståelse af stoffet. Desuden kan karakterer skabe unødvendig konkurrence og stress, hvilket kan have en negativ indvirkning på elevernes mentale sundhed.


Ved at fjerne karakterer fra vores evalueringsmetoder ønsker vi at skabe et trygt og støttende læringsmiljø, hvor eleverne kan fokusere på at udvikle deres færdigheder, udforske deres interesser og vokse som individer. Vi tror på, at feedback og konstruktiv evaluering er langt mere effektivt til at hjælpe eleverne med at forbedre sig og nå deres fulde potentiale.

Vores tilgang til evaluering er baseret på tillid, respekt og en forståelse af, at hver elev har sit eget tempo og unikke styrker. Ved at vægte læring frem for karakterer stræber vi efter at skabe en læringskultur, der fremmer livslang læring, nysgerrighed og personlig vækst.

Morgenrefleksion

Hver morgen fra kl. 08.30 til kl. 09.00 samles vi til en halv times dyb samtale om alt fra aktuelle begivenheder i verden til personlige refleksioner og dybe spørgsmål. Dette er en tid, hvor elever og lærere deler tanker, bekymringer og glæder, og hvor alle bliver set og hørt. Vores mål er at skabe en intim start på dagen, hvor vi alle kan starte med et åbent sind og en reflekterende tilgang til livet. Hos os begynder dagen ikke bare med rutine, men med meningsfulde samtaler og indsigtsfulde refleksioner.

Morgentræning 

Fra kl. 09:00 til 10:00 hver morgen giver vi vores elever en energisk start på dagen med sjov og bevægelse. Vores morgentræning er en fantastisk måde for børnene at styrke både krop og sind, samtidig med at de har det sjovt med deres venner. Der er masser af aktiviteter som fodbold, leg og løb, så alle kan finde noget, de kan lide. Vi tror på at en aktiv start på dagen ikke kun giver fysiske fordele, men også skaber en positiv og opmuntrende atmosfære, der varer hele dagen.

Spirituelle pauser 

På vores skole prioriterer vi også tid til fordybelse og åndelig refleksion. Vi holder regelmæssige 'sprituelle pauser', hvor eleverne får mulighed for at finde indre ro og forbinde sig med deres spiritualitet. Disse pauser varer cirka 20 minutter og giver et værdifuldt afbræk fra hverdagens travlhed og støj. Vi besøger den lokale moské som en del af denne praksis, hvor eleverne kan finde fred og stilhed til at genoprette balancen og finde indre ro. Disse spirituelle pauser er en integreret del af vores skoles filosofi om at styrke både sind, krop og sjæl.

Elevernes kontakt til omverdenen - ekspertbesøg

På IVA byder vi velkommen til ekspertbesøg, hvor vi inviterer forskellige fagfolk og eksperter til at dele deres viden, passion og livserfaringer med vores elever. Disse besøg giver eleverne mulighed for at få indblik i forskellige fagområder, karriereveje og livshistorier. Fra akademiske emner til personlige rejser, ekspertbesøgene bidrager til at berige elevernes forståelse og perspektiver, hvilket fremmer et åbent og inkluderende verdenssyn.

Klar til at tilmelde dig?

Har du nogle spørgsmål?

Er du interesseret i at vide mere omkring vores Mikroskole er du velkommen til at kontakte os